Διαπιστεύσεις

Με χαρά ανακοινώνουμε τη διαπίστευση του ιατρείου μας DentalMedicine Athens, από την Temos International.

Ύστερα από ενδελεχή επιθεώρηση, το ιατρείο μας πιστοποιήθηκε για το υψηλό επίπεδο ποιότητας στην παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών (Quality in Dental Care).

Οι τυποποιημένες διαδικασίες που αφορούν τόσο στο υγειονομικό και ευρύτερο πεδίο ασφάλειας των ασθενών, όσο και στο διοικητικό και οργανωτικό πεδίο, πιστοποιήθηκαν στην υψηλότερη βαθμίδα από τον ανεξάρτητο γερμανικό φορέα Temos International.

Η εξατομικευμένη φροντίδα με γνώμονα τα πιο σύγχρονα δεδομένα εξασφαλίζουν τη βέλτιστη και ασφαλή θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών μας.

Η διαρκής συλλογή και επεξεργασία όλων των επιστημονικών δεδομένων των θεραπειών αυτών, αναγνωρίστηκαν και συνεκτιμήθηκαν στη συγκεκριμένη διαπίστευση.

Αυτό καθιστά επιτυχή την εξωστρέφεια και την ανεπτυγμένη πρότυπη επιστημονική παρουσία μας σε διεθνή fora.

Με αρχή μας να θέτουμε τον ασθενή στο κέντρο της φροντίδας μας και ακολουθώντας τις απαιτήσεις της εποχής για ανθρωποκεντρική πολιτική, βιωσιμότητα και ανταπόκριση στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, προχωρούμε με την πεποίθηση ότι παρέχουμε στους ασθενείς μας το μέγιστο των δυνατοτήτων μας.

temos πολιτική ποιότητας