Ιατρική Ομάδα

Κωνσταντίνος Ρούσσος

Κωνσταντίνος Ρούσσος

Σοφία Γεωργικοπούλου

Σόφη Γεωργικοπούλου

Ιωάννης Διαμάντης

Ιωάννης Διαμάντης

Συνεργάτες

Αγλαϊα Κατσιρούμπα

Αγλαϊα Κατσιρούμπα

Σοφία Λόη

Σοφία Λόη

Ελένη Τοσκίδου

Ελένη Τοσκίδου