Για άλλη μια χρονιά, ερευνητική εργασία μας γίνεται αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Οστεοενσωμάτωσης (ΕΑΟ), για το ετήσιο συνέδριο του 2022, στη Γενεύη.

Θέμα της μελέτης μας, “Η σχέση του σακχαρώδους διαβήτη με τη σταθεροποίηση και την οστεοενσωμάτωση των οδοντικών εμφυτευμάτων”.

Τα δεδομένα της κλινικής μας, με επιστημονική ανάλυση και επεξεργασία υψηλού επιπέδου από τους συγγραφείς και τους συμμετέχοντες, απέδωσε και αναγνωρίστηκε.

Σας ευχαριστούμε!