• Έχει πετύχει το εμφύτευμά μου;
  • Πόσο χρόνο πρέπει να περιμένω;
  • Σε τί κατάσταση βρίσκεται το παλιό μου εμφύτευμα;

Η Ανάλυση Συχνότητας Συντονισμού είναι μια σύγχρονη μέθοδος που μας βοηθά να προσδιορίσουμε αντικειμενικά και μη επεμβατικά τη σταθερότητα του εμφυτεύματος.

Η χρήση της είναι σημαντική, ιδιαίτερα σε ασθενείς με παράγοντες κινδύνου, για την αποφυγή αδικαιολόγητου χρόνου αναμονής ή θεραπείας, την άμεση εμφύτευση και φόρτιση του εμφυτεύματος με προσθετική εργασία και την επίτευξη πιο προβλέψιμων αποτελεσμάτων σε σχέση με τη σταθεροποίηση του εκάστοτε εμφυτεύματος.

Χρησιμοποιούμε τη συσκευή OSSTELL© από το 2006, σε κάθε ασθενή και εμφύτευμα ικανοποιώντας ιδανικά τις ανάγκες τόσο των ασθενών όσο και των συναδέλφων!

Διαβάστε περισσότερα για τα εμφυτεύματα εδώ